Çanakkale'ye Gelince Gezilecek Yerler

1 / 1

Milattan önce 3000 yılından beri yerleşim yeri olan Çanakkale, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan iki bölgeden biridir.n Bu özelliğinden dolayı çağlar boyunca savaşlara sahne olmuştur ve bu durum kültür birikimini arttırmıştır. nTruva Savaşı Truvalı Paris'in, Sparta'nın kralı Menelaus'un karısı Helen'i kaçırması sonucu Yunanlıların Truva şehrine saldırmasını konu alan, ünlü ozan Homores'un Odesseia ve İlyada destanlarında da anlatılan savaştır.